Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Standard & Poor's: Αναβάθμισε τον ΟΠΑΠ σε ΒΒ, σταθερό το οutlook

Standard & Poor's: Αναβάθμισε τον ΟΠΑΠ σε ΒΒ, σταθερό το οutlook
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναβαθμίστηκε σε «BB», ακολουθώντας τη μητρική Allwyn International
Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης τoυ OΠΑΠ στη βαθμίδα «ΒΒ» από από «BB-» με σταθερή προοπτική προχώρησε σήμερα ο οίκος Standard & Poor's. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, ο ελληνικός όμιλος τυχερών παιχνιδιών συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτική επιχειρηματική απόδοση, με σταθερή κερδοφορία και περαιτέρω απομόχλευση το 2022, «που αναμένουμε να διατηρηθεί και το 2023, παρά το εξασθενημένο μακροοικονομικό περιβάλλον».
Στις 26 Ιανουαρίου, αναβαθμίστηκε η μητρική εταιρεία του ΟΠΑΠ, Allwyn International a.s. σε «BB» από «BB-», χάρη στο ενισχυμένο επιχειρηματικό προφίλ, την επέκταση στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, τη σταθερή λειτουργική απόδοση και την προσδοκία ότι η μόχλευση προσαρμοσμένη από την S&P Global Ratings θα μειωθεί κατά 3,5 φορές τους επόμενους 12-24 μήνες.
Δεδομένου λοιπόν ότι αναβαθμίστηκε η μητρική, ακολούθησε και ο ΟΠΑΠ.
Το σταθερό Outlook αντανακλά την προσδοκία για σταθερή λειτουργική απόδοση τους επόμενους 12 μήνες, προσαρμοσμένη μόχλευση που θα παραμείνει άνετα κάτω από το 2x και κεφάλαια από δραστηριότητες (FFO) προς χρέη άνω του 45%.

Η απόδοση του ΟΠΑΠ επωφελήθηκε από την απότομη πτώση των ταμειακών εκροών που σχετίζονται με τον φόρο ακαθάριστων εσόδων από παιχνίδια (GGR).
Το 2011, ο ΟΠΑΠ προπλήρωσε για να παρατείνει την άδεια τυχερών παιχνιδιών του κατά 10 χρόνια, έως τον Οκτώβριο του 2030.
Στη συνέχεια, το 2013, συμφώνησε με την ελληνική κυβέρνηση ότι το 80% της πληρωμής θα αντιπροσωπεύει προπληρωμή των φόρων GGR που οφείλονται κατά την περίοδο παράτασης.
Αυτή η συμφωνία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε επίσης να κλειδώσει τον φορολογικό συντελεστή GGR για αυτήν την 10ετία.
Από το 2020, όταν ξεκίνησε η περίοδος παράτασης, ο ΟΠΑΠ πληρώνει φόρους GGR 30% --τον συντελεστή κατά τη στιγμή της συμφωνίας-- αλλά λόγω της προπληρωμής οι ταμειακές εκροές του ΟΠΑΠ ισοδυναμούν με συντελεστή 5%.
Κατά συνέπεια, ο όμιλος αναφέρει σημαντικά υψηλότερες λειτουργικές ταμειακές ροές.
Κατά τη διάρκεια αυτής της 10ετίας, αυτή η φορολογική μεταχείριση αντιπροσωπεύει εισροή περίπου 250 εκατ. ευρώ ετησίως.
Ως αποτέλεσμα της μείωσης του φόρου, ο ΟΠΑΠ παρουσίασε αύξηση στα λοιπά έσοδα, τα οποία αποτυπώνονται στα προσαρμοσμένα από την S&P Global Ratings EBITDA.
Επιπλέον, καταγράφεται ετήσια προσαρμογή χρέους, η οποία αντιπροσωπεύει το ενδεχόμενο αντίτιμο που μπορεί να οφείλεται στο ελληνικό Δημόσιο όταν λήξει η συμφωνία το 2030.
Αυτή η πιθανή διευθέτηση θα εξαρτηθεί από το εάν τα φορολογικά οφέλη που απολαμβάνει ο ΟΠΑΠ όσο ισχύει η συμφωνία υπερβαίνει την παρούσα αξία του μεταφερόμενου προπληρωμένου φορολογικού οφέλους.
Σημειώνεται πως οποιαδήποτε αλλαγή στη συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική απόδοση.

Το διαδικτυακό gaming είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα στην ελληνική αγορά και η επέκτασή του επιταχύνθηκε εν μέσω των περιορισμών που επεβλήθησαν λόγω COVID-19.
Το ρυθμιστικό καθεστώς στην Ελλάδα εφαρμόστηκε το 2021.
Αυτή τη στιγμή, περίπου 15 χειριστές έχουν λάβει άδειες από την Ελληνική Επιτροπή Παιγνίων.
Το διαδικτυακό τμήμα αντιπροσωπεύει περίπου το 25% των συνολικών πωλήσεων του ΟΠΑΠ (από περίπου 1% το 2019) και, μαζί με τη Stoiximan, ο ΟΠΑΠ κατέχει περίπου το 50% του μεριδίου αγοράς (οι πέντε κορυφαίοι παίκτες κατέχουν περίπου το 95%).
Συνολικά, η Standard & Poor’s βλέπει περιθώρια για περαιτέρω διαδικτυακή διείσδυση, η οποία είναι πιθανό να υποστηρίξει την ανάπτυξη του ομίλου, επειδή η διαδικτυακή διείσδυση είναι επί του παρόντος περίπου 35% χαμηλότερη από πιο ώριμες αγορές όπως αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ωστόσο, η ηλεκτρονική άδεια του ΟΠΑΠ δεν είναι αποκλειστική και επομένως εκτίθεται στον ανταγωνισμό από παγκόσμιους παίκτες - αν και η ελληνική αγορά φαίνεται να έχει σχετικά υψηλά εμπόδια εισόδου λόγω της υψηλής συγκέντρωσης και των φόρων (35% του GGR, έναντι 21% στο Η.Β., για παράδειγμα).
Εν τω μεταξύ, το 2023, ο ΟΠΑΠ πρόκειται να λανσάρει το αποκλειστικό του iLottery Online, το οποίο αναμένεται να επεκτείνει το διαδικτυακό τμήμα.

Ο ΟΠΑΠ έχει επιδείξει σταθερή απομόχλευση για να υποστηρίξει την υψηλότερη αξιολόγηση ενώ αναμένονται ισχυρά κέρδη, ταμειακές ροές και πιστώσεις τους επόμενους 12 μήνες.
Το 2019, ο ΟΠΑΠ δημοσίευσε μόχλευση 2,7x, η οποία αυξήθηκε στο 4,1x το 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19.
Έκτοτε, η εταιρεία περιόρισε τη μόχλευση ξανά στο 2,0x το 2021 και αναμένεται η προσαρμοσμένη μόχλευση να μειωθεί περαιτέρω στο 1,2x μέχρι το τέλος του 2022.

Σύμφωνα με τις βασικές προβλέψεις μας για το 2023 για μια ρηχή ύφεση, ο ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να δημιουργεί υγιείς ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές (FOCF) μεταξύ 500 και 550 εκατομμυρίων ευρώ.
Αυτό θα επιτρέψει στον όμιλο να ολοκληρώνει με ευελιξία τις προγραμματισμένες διανομές των μετόχων χωρίς να προσθέτει μόχλευση.
Ο ΟΠΑΠ πιθανόν να χρηματοδοτήσει τις μελλοντικές του πρωτοβουλίες ανάπτυξης και τις αποδόσεις των μετόχων χρησιμοποιώντας εσωτερικά δημιουργούμενα μετρητά.
Η βασική πρόβλεψη δεν προϋποθέτει ότι ο όμιλος πραγματοποιεί εξαγορές μόχλευσης υλικού και ότι η προβλεπόμενη μόχλευση 1x-1,5x παρέχει στον όμιλο ένα μέτριο μαξιλάρι σε σχέση με το όριο 3x στην αξιολόγηση «BB», το οποίο υποστηρίζει περαιτέρω η αναβάθμιση μιας βαθμίδας.
Κατά την άποψή της S&P, ο ΟΠΑΠ έχει μια συντηρητική χρηματοοικονομική πολιτική όσον αφορά τη μόχλευση, υποδεικνύοντας ότι σκοπεύει να διατηρήσει τη μακροπρόθεσμη αναφερόμενη καθαρή μόχλευση κάτω από το 2,0x.
Τους τελευταίους 12 μήνες, ο ΟΠΑΠ συνέχισε να διατηρεί τη μόχλευση πολύ κάτω από το εύρος του στόχου του, παρά το γεγονός ότι επέστρεφε κοντά στα 500 εκατ. ευρώ στους μετόχους μέσω μερισμάτων για το 2022.

Ο ΟΠΑΠ και ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών ενδέχεται να παρουσιάσουν πιο ασταθείς επιδόσεις βραχυπρόθεσμα λόγω της μακροοικονομικής αβεβαιότητας.
O πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι το 2023 και συνεπώς η συνολική οικονομική επιβράδυνση θα συνεχιστεί έως το 2023.
Ωστόσο, ο ΟΠΑΠ έχει επιδείξει ιστορικά ανθεκτικότητα σε άλλες μακροοικονομικές πτώσεις δεδομένου του χαμηλού εισιτηρίου της επιχείρησης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης