Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

NBG Securities: Οι χαμηλότερες προβλέψεις υπερκέρασαν την πτώση των επιτοκιακών εσόδων των ελληνικών τραπεζών

NBG Securities: Οι χαμηλότερες προβλέψεις υπερκέρασαν την πτώση των επιτοκιακών εσόδων των ελληνικών τραπεζών
Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα στέρεα κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους
Οι ελληνικές τράπεζες ανέφεραν συνολικά ένα καλό πρώτο τρίμηνο του 2024 με βελτιωμένες αποδόσεις.
Αυτό είναι το σχόλιο της NBG Securities, μετά την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων των ελληνικών τραπεζών, τα οποία, όπως αναφέρει, έδειξαν ότι οι χαμηλότερες προβλέψεις υπερκέρασαν την πτώση των επιτοκιακών εσόδων.
Όπως αναφέρει η NBG Sec, τα χαμηλότερα προ προβλέψεων κέρδη αντικατοπτρίζουν κυρίως α) το υψηλότερο κόστος αντιστάθμισης καταθέσεων, β) την επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων με νέες εκταμιεύσεις άνω των 7,5 δισ. ευρώ, σωρευτικά, και γ) το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω εκδόσεων MREL.
Αυτές οι τάσεις αντισταθμίστηκαν από τη σημαντική μείωση των ζημιών απομείωσης δανείων, ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Επιπλέον, η ποιότητα του ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται με τον μέσο όρο NPE να μειώνεται κατά 11 μ.β. λόγω των οργανικών ενεργειών καθώς και των πωλήσεων NPE.
Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα στέρεα κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους, τα οποία μπορούν να συνεχίσουν να επενδύονται σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης.
Τέλος, και οι 4 τράπεζες ανέφεραν για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023, με την επιφύλαξη της έγκρισης του SSM, για πρώτη φορά σε πάνω από 10 χρόνια.
1_688.JPG
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης