Τελευταία Νέα
Απόψεις - Άρθρα

Αναδρομικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα για εισφοροδότηση στη νέα επικούριση

Αναδρομικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα για εισφοροδότηση στη νέα επικούριση
Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση που τίθεται σε εφαρμογή
Σχετικά Άρθρα
Στο «μικροσκόπιο» του ΕΦΚΑ μπαίνουν καταγγελίες για επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα για ανασφάλιστες περιπτώσεις εργαζομένων και ιδιαίτερα όσο αφορά το νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΚΑ για το οποίο θα γίνουν αναδρομικοί έλεγχοι από την 1η-1ου-2022, όπως προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση η οποία τίθεται σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, σε όλους τους ουσιαστικούς ελέγχους, τακτικούς, έκτακτους και από καταγγελία, που διενεργούνται σε επιχειρήσεις ή οικοδομοτεχνικά έργα και αφορούν σε χρονική περίοδο από 1/1/2022 και στο εξής, εντοπίζονται υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στο νέο επικουρικό (Ν.Ε.) μέσω της ειδικής σήμανσης στο μητρώο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (web Μητρώο). Για την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση των συγκεκριμένων ασφαλισμένων (Ν.Ε.), χρησιμοποιούνται οι γνωστοί κατά περίπτωση Κ.Α.Δ., Κωδικοί Ειδικότητας και Κ.Π.Κ., προσθέτοντας «ΕΙΔ. ΠΕΡΙΠΤ. ΑΣΦΑΛ.», ώστε να μην περιλαμβάνεται ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης.
Κατόπιν της διενέργειας του ουσιαστικού ελέγχου σε επιχείρηση ή οικοδομοτεχνικό έργο που περιλαμβάνει ασφαλισμένους που υπάγονται στο νέο επικουρικό (Ν.Ε.) και μέχρι την υλοποίηση των κατάλληλων υπολογιστικών εφαρμογών που αναπτύσσονται για την αυτόματη ενημέρωση του Τ.Ε.Κ.Α. σχετικά με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ελέγχων του e-Ε.Φ.Κ.Α, ο ελεγκτής συμπληρώνει σε ειδικό έντυπο.

Να σημειωθεί ότι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1ης/1/2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και για όλα τα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004 και εφεξής, ανεξαρτήτως εάν έχουν εργαστεί πριν από την 1η/1/2022. Για τα πρόσωπα αυτά η υπαγωγή στην ασφάλιση του ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α.

Επίσης, στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους από 1/1/2023 έως 31/12/2023, οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1ης/1/1987 και εφεξής. Για τα πρόσωπα αυτά, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου, παύει αυτοδίκαια η υπαγωγή τους στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α. Επιπρόσθετα, υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους από 1/1/2023 έως 31/12/2023 και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του π. Ο.Γ.Α., τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης, εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης