Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ομολογιακό δάνειο ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή «κομμένο και ραμμένο» στα συμφέροντα του μετόχου της ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ

Ομολογιακό δάνειο ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή «κομμένο και ραμμένο» στα συμφέροντα του μετόχου της ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ
Να μην πωληθεί το 33,3% της εγγυήτριας ΓΕΚ – Τέρνα η νέα ουσιώδης μεταβολή
"Και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο".
Σε αυτό το μοτίβο κινούνται οι αλλαγές των όρων του ομολογιακού (2019) τις οποίες ζητά η Τέρνα Ενεργειακή από τους ομολογιούχους του δανείου, ύψους 150 εκατ. ευρώ, λήξεως 2026 (κουπόνι 2,6%), ύστερα από πρόσκληση για την σύγκληση γενικής συνέλευσης στις 12 Δεκεμβρίου 2023.
Οι δε αλλαγές τις οποίες ζητά έχουν προσαρμοστεί στους όρους της πιθανής πώλησης της Τέρνα Ενεργειακή, προκειμένου να μην επέλθει καταγγελία εξόφλησης του δανείου και των τόκων.
Με άλλα λόγια, η ΓΕΚ- Τέρνα θέλει να πωλήσει την Τέρνα, αλλά και να μην υποχρεωθεί σε οποιαδήποτε καταβολή προς τους ομολογιούχους.
Υπενθυμίζεται πως η θυγατρική της ΓΕΚ- Τέρνα είχε αλλάξει αρχικά την κατανομή ποσών των κεφαλαίων και τώρα ζητά νέες αλλαγές εν όψει της θρυλούμενης πώλησης της εδώ και δυο χρόνια, πιθανώς μετά από υπόδειξη δικηγορικής εταιρείας η οποία εξέτασε τους όρους του ομολογιακού.
Η συναίνεση των ομολογιούχων, όμως, δεν περιλαμβάνει γι αυτούς κανένα γλυκαντικό (sweetener) ως προς το επιτόκιο ενώ προτείνεται τροποποίηση του όρου “ουσιώδους μεταβολής”.
Σύμφωνα με αυτό τον όρο του δανείου, στην περίπτωση πώλησης του 100% των μετοχών της Τέρνα Ενεργειακή, τότε οι ομολογιούχοι αποκτούσαν το δικαίωμα καταγγελίας του δανείου ( πρόωρη λήξη ), δηλαδή καταβολή του κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων, κατά το χρόνο της καταγγελίας.
Εφεξής η “ουσιώδης μεταβολή” ερμηνεύεται ως εξής:
α) εάν ο κ. Γ. Περιστέρης αποσυρθεί, αντικατασταθεί, απομακρυνθεί, παραιτηθεί από την θέση του προέδρου της Τέρνα
β ) εάν ο κ. Γ. Περιστέρης και η ΓΕΚ- Τέρνα ( άμεσα ή έμμεσα ) απωλέσουν αθροιστικά τουλάχιστον το 33,3% των ψήφων της εγγυήτριας του δανείου, δηλαδή της Γεκ- Τέρνα.
Υπενθυμίζεται ότι, η μετοχική σύνθεση της Τέρνα σήμερα είναι ΓΕΚ- Τέρνα 37,93%, Γ. Περιστέρης 11,0583%, Αtale Enterprises 6% ( συμφερόντων κ. Ε. Μαρινάκη).
Επίσης, ζητείται κατάργηση των συμφωνηθέντων χρηματοοικονομικών δεικτών, δηλαδή δείκτη καθαρών δανειακών υποχρεώσεων προς EBITDA ( μικρότερος του 6) και τον δείκτη δανειακών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια ( μικρότερος του 3,5 ).

Στο 91,76% της ονομαστικής αξίας το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής 

Η Τέρνα Ενεργειακή στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους ομολογιούχους παραθέτει την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της αναφέροντας πως "Κατά το 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 298,0 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου για το έτος 2022 ανήλθαν σε 164,7 εκατ. ευρώ.”
Επίσης, σημειώνει την ανάπτυξη έργων όπως το ξεκίνημα κατασκευής του συμπλέγματος αιολικών πάρκων Καφηρέα, ισχύος 330 MW, το έργο αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, ισχύος 680MW καθώς και το υβριδικό έργο στο Αμάρι, ισχύος 130 MW.
Από την άλλη πλευρά, το ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή διαπραγματεύεται στο 91,76% της αξίας με απόδοση στην λήξη 5,7%. Λόγω της ανόδου των επιτοκίων και της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά εταιρικών ομολόγων, οι ομολογιούχοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι ως προς το κεφάλαιο τους.
Επιπρόσθετα, ενώ έχει μεταβληθεί δραστικά το περιβάλλον των επιτοκίων από το 2019 με συνέπεια η Τέρνα Ενεργειακή να κατέβαλλε υψηλότερο επιτόκιο σε περίπτωση αναχρηματοδότησης του ομολόγου, η εισηγμένη ζητά από τους ομολογιούχους αλλαγές των όρων του ομολογιακού δίχως αντάλλαγμα και μάλιστα με δυσμενέστερους χρηματοοικονομικούς δείκτες σε σχέση με τα όσα συνομολογήθηκαν κατά την άντληση των κεφαλαίων.

Δημήτρης Παφίλας
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης