Μέρισμα... από σπίτι ή μέρισμα κατά το δοκούν από την κυβέρνηση

Μέρισμα... από σπίτι ή μέρισμα κατά το δοκούν από την κυβέρνηση
Σύμφωνα με τη λογική της κυβέρνησης, ποια είναι η διαφορά μεταξύ δύο φορολογουμένων εκ των οποίων ο ένας έχει σπίτι αντικειμενικής αξίας 180.000 ευρώ και ο άλλος καταθέσεις 9.001 ευρώ στην τράπεζα;
Ο πρώτος παίρνει κοινωνικό μέρισμα και ο δεύτερος όχι!

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS