Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Hot ο κλάδος της πληροφορικής για τους επενδυτές – Βλέπουν περιθώρια βελτίωσης, αισιοδοξούν οι εταιρείες

Hot ο κλάδος της πληροφορικής για τους επενδυτές – Βλέπουν περιθώρια βελτίωσης, αισιοδοξούν οι εταιρείες
Για πρώτη φορά οι επενδυτές βλέπουν πως προχωράει και η ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους - Για πολλά χρόνια υπήρχαν εξαγγελίες αλλά στην πράξη ο τέρας της γραφειοκρατίας απλά μεγάλωνε
Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν τα οικονομικά των εταιρειών πληροφορικής ενώ και οι επενδυτές εμφανίζονται θετικοί για τις προοπτικές των εταιριών οδηγώντας της αποτιμήσεις σε υψηλότερα επίπεδα αλλά και βελτιώνοντας παράλληλα τη συναλλακτική δραστηριότητα.
Σύμφωνα και με πρόσφατα έρευνα της ΕΧΑΕ την περίοδο 2010-2019 οι πωλήσεις των εταιρειών έχουν ενισχυθεί κατά 58% και τα κέρδη προ φόρων κατά 920%.
Παράλληλα και το προσωπικό έχει αυξηθεί κατά 46%.
Την τελευταία διετία οι πωλήσεις ενισχύθηκαν 88% και τα κέρδη προ φόρων 106%.
Ίσως για πρώτη φορά οι επενδυτές βλέπουν πως προχωράει και η ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους.
Για πολλά χρόνια υπήρχαν εξαγγελίες αλλά στην πράξη ο τέρας της γραφειοκρατίας απλά μεγάλωνε.
Σήμερα λόγω και των ειδικών συνθηκών ο πολίτης παρατηρεί πως μία σειρά από έγγραφα, τα οποία για να συλλέξει θα έπρεπε να ξοδέψει αρκετές εργατοώρες, τώρα είναι διαθέσιμα με ένα κλικ.
Όμως σύμφωνα και με τον ΣΕΠΕ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποκτά στρατηγική σημασία για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Οι ίδιες οι εισηγμένες εμφανίζονται αισιόδοξες για τις προοπτικές τους.
Ο όμιλος Profile για το 2020, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην συνέχιση της ανάπτυξης σε νέες αγορές.
Ο Όμιλος, ενισχύει συστηματικά την παρουσία του και τις δραστηριότητές του στις αγορές του εξωτερικού, με σκοπό την πλέον ολοκληρωμένη κάλυψη και εξυπηρέτηση των αναγκών του τραπεζικού και επενδυτικού τομέα, στον οποίο και διαθέτει σημαντική εξειδίκευση.
Στις προτεραιότητες του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση περιλαμβάνεται η περαιτέρω βελτίωση της θέσης στις αγορές της Αγγλίας, Γαλλίας, Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και στην διείσδυση σε νέες αγορές.
Η πρόβλεψη για το έτος 2020 για τη Byte είναι να διατηρήσει και ενισχύσει τη κερδοφόρα πορεία του 2019, μέσω και της εκτελέσεως των ήδη εκτελουμένων, αλλά και των νέων αναληφθέντων μεγάλων έργων του δημοσίου, αλλά και εκείνων τα οποία αναμένεται να αναλάβει εντός του έτους 2020.
Η διοίκηση της Epsilon Net αναφέρει πως ο κλάδος της Πληροφορικής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση που παρατηρείται τα τελευταία έτη τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.
Παράλληλα, δεδομένου ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης περιορίζεται λόγω του χαμηλού βαθμού ψηφιοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεών της, δίνεται έμφαση στις ψηφιακές ικανότητες και τις προηγμένες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και για την απόδοση των οφελών του ψηφιακού μετασχηματισμού σε κάθε πολίτη και επιχείρηση.
Η Performance Technologies πιστεύει ότι είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να εκμεταλλευθεί επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ακόμα και σε περιόδους ισχυρής ύφεσης, όπως η παρούσα που διανύει η Ελληνική οικονομία τα τελευταία 10 έτη.
Κύριοι στόχοι για την Εταιρεία παραμένουν η ανάπτυξη και διατήρηση κερδοφορίας, η αξιοποίηση των στρατηγικών συνεργασιών με σημαντικούς εταίρους (πελάτες, προμηθευτές, στρατηγικούς επενδυτές) εντός και εκτός Ελλάδος, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η απόκτηση και εμβάθυνση ισχυρής τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη και εξέλιξη ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τι δείχνει η ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης 2019

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις χρήσης 2019, οι έντεκα εταιρείες, οι οποίες περιλαμβάνονται και στην έρευνα της ΕΧΑΕ, εμφανίζουν σημαντική αύξηση πωλήσεις στα 739 εκατ. ευρώ από 620,7 εκατ. ευρώ, βελτίωση των EBITDA στα 71,3 εκατ. ευρώ από 50,2 εκατ. ευρώ και μείωση καθαρών κερδών στα 12,1 εκατ. ευρώ από 21 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ωστόσο, πως τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί από προβλέψεις που έλαβε η Quest, ενώ τα αποτελέσματά της αναφέρονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων.
Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ο εξαιρετικά χαμηλός δανεισμός.
Από τις 11 εταιρείες, οι 5 έχουν αρνητικό καθαρό δανεισμό, ενώ για τις υπόλοιπες ο καθαρός δανεισμός είναι εξαιρετικά χαμηλός.
Με βάση την κεφαλαιοποίησης ως προς τα κέρδη (p/e) η Quest έχει το υψηλότερο p/e αλλά έχει μέσα έκτακτες ζημίες, ενώ ακολουθεί η Epsilon Net με κάτι παραπάνω από 29 φορές και η Profile με 25 φορές περίπου, αλλά και με υψηλό αρνητικό καθαρό δανεισμό.
Το χαμηλότερο p/e διαθέτει η Performance, η οποία διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά.
Χαμηλό p/bv και σημαντικά κάτω από τη μονάδα έχουν η Logismos, Ideal και ακολουθούν με λίγο κάτω από τη μονάδα Ίλυδα και Byte.

Image
Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης