Μια ματιά στο εξάμηνο της Alpha Αστικά Ακίνητα – Αποτίμηση σχεδόν όση το ταμείο και δώρο ακίνητα και δραστηριότητα

Μια ματιά στο εξάμηνο της Alpha Αστικά Ακίνητα – Αποτίμηση σχεδόν όση το ταμείο και δώρο ακίνητα και δραστηριότητα
Η εισηγμένη με αποτίμηση 82,6 εκατ. ευρώ είχε στο τέλος του εξαμήνου ταμειακά διαθέσιμα 79,17 εκατ. ευρώ - Επιπλέον διέθετε 24 ακίνητα με λογιστική αξία 36,97 εκατ. ευρώ
Συνεχίζει να δημιουργεί θετικές εντυπώσεις η λογιστική κατάσταση της Alpha Αστικά ακίνητα αλλά και η παγιοποίηση της μη εκμετάλλευσης των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων.
Η εισηγμένη με αποτίμηση 82,6 εκατ. ευρώ είχε στο τέλος του εξαμήνου ταμειακά διαθέσιμα 79,17 εκατ. ευρώ!!
Επιπλέον διέθετε 24 ακίνητα με τη λογιστική αξία τους να ανέρχεται στα 36,97 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία εκτός από έσοδα από την εκμίσθωση ακινήτων έχει και έσοδα από την παροχή υπηρεσιών.
Πιο αναλυτικά οι πωλήσεις 6,17 εκατ. ευρώ από 6,79 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 920 χιλ. ευρώ από 577 χιλ. ευρώ, ενώ σημειώνεται πως στην περσινή χρήση τα κέρδη επιβαρύνθηκαν από έκτακτα έξοδα.
Οι τραπεζικές υποχρεώσεις είναι μηδενικές ενώ οι υποχρεώσεις για μισθώσεις είναι κάτω από 1 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ανερχόταν στα 135,2 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πάντως πως λόγω της περιορισμένης διασποράς η μετοχή έχει ελάχιστη συναλλακτική δραστηριότητα.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS