Μυτιληναίος: Στο 1,4360% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Μυτιληναίος: Στο 1,4360% το ποσοστό των ιδίων μετοχών
Η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 2.051.857 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,4360% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας
Στο 1,4360% διαμορφώνετα το ποσοστό των ιδίων μετοχών της Μυτιληναίος.
Ειδικότερα, η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’εφαρμογή τηςαπό27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 14.09.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 50.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €8,9129 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €445.646,50.
Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 2.051.857 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,4360% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS