Ισχυρή άνοδος για Πλαστικά Θράκης λόγω αποτελεσμάτων εξαμήνου – Στο +8% η μετοχή

Ισχυρή άνοδος για Πλαστικά Θράκης λόγω αποτελεσμάτων εξαμήνου – Στο +8% η μετοχή
Η αναδιοργάνωση και η στροφή σε προϊόντα με καλύτερο περιθώριο κέρδους, διατήρησαν το τζίρο στα περσινά επίπεδα αλλά βελτίωσαν αισθητά τα καθαρά κέρδη
Ισχυρή άνοδο άνω του 8% καταγράφει από το ξεκίνημα της συνεδρίασης η μετοχή της Πλαστικά Θράκης, λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο.
Η αναδιοργάνωση και η στροφή σε προϊόντα με καλύτερο περιθώριο κέρδους, διατήρησαν το τζίρο στα περσινά επίπεδα αλλά βελτίωσαν αισθητά τα καθαρά κέρδη με αποτέλεσμα το p/e να είναι ήδη μονοψήφιο.
Επιπλέον οι πολύ καλές ταμειακές ροές σε συνδυασμό με την πώληση βιομηχανικού ακινήτου μείωσαν τον καθαρό δανεισμό.
Ο τζίρος παρέμεινε στα 155,3 εκατ. ευρώ οριακά ενισχυμένος, αλλά τα EBITDA ανήλθαν στα 26 εκατ. ευρώ από 16,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες στα 10 εκατ. ευρώ από 4,3 εκατ. ευρώ.
Η αποτίμηση ανέρχεται στα 96 εκατ. ευρώ καθώς η μετοχή ενισχύεται 8,9% και βρίσκεται στα 2,2 ευρώ.
Ήδη ο όγκος είναι αυξημένος στα 26 χιλ. τεμάχια.

Η ανακοίνωση του ομίλου

Η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 από τις αρχές του 2020 έως και σήμερα έχει επιφέρει ουσιώδεις μεταβολές και διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Καθώς η πανδημία είναι ακόμα σε εξέλιξη, εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία εκτίμησης τόσο της χρονικής διάρκειας και της έντασης της, όσο και των δυνητικών επιπτώσεων της. Εν μέσω αυτών των συνθηκών, ο Όμιλος έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του, έχοντας παράλληλα πάντα ως πρωτεύον μέλημά της την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του.
Η προσπάθεια αυτή της Διοίκησης αντανακλάται στη θετική πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως.
Οι βασικοί λόγοι οι οποίοι συνετέλεσαν στη διατήρηση των πωλήσεων (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) και στη σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους είναι οι ακόλουθοι:
• Η αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η οποία υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.
• Η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία, αύξηση η οποία αντιστάθμισε την πτώση της ζήτησης σε προϊόντα που σχετίζονται με την εστίαση και τον τουρισμό, καθώς και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων.
• Η διεύρυνση της πελατειακής βάσης του Ομίλου, καθώς οι πελάτες, στο πλαίσιο των συνθηκών αβεβαιότητας οι οποίες διαμορφώθηκαν στην αγορά, επέδειξαν και συνεχίζουν να επιδεικνύουν έμπρακτη εμπιστοσύνη και να αναγνωρίζουν την αξιοπιστία και τη συνέπεια του Ομίλου ως προμηθευτή.
Σημαντική ήταν και η μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά € 36.556 χιλ. (στις 30.06.2020 ανήλθε σε 46.972 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 83.528 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, ήτοι ποσοστιαία μείωση 43,8%), με το δείκτη Καθαρός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,31 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019 και το δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA να διαμορφώνεται σε 1,30 στις 30.06.2020, ενώ η τιμή του δείκτη διαμορφώθηκε σε 2,91 στις 31.12.2019 και 3,31 στις 30.06.2019.
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.06.2020 ανήλθε σε 151.851 χιλ. ευρώ σε σχέση με 146.349 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS