Υπάρχουν δύο κρυφά προβλήματα στις τράπεζες εξίσου σοβαρά με τα NPEs και την κεφαλαιακή ανεπάρκεια – Ποια είναι αυτά;

Υπάρχουν δύο κρυφά προβλήματα στις τράπεζες εξίσου σοβαρά με τα NPEs και την κεφαλαιακή ανεπάρκεια – Ποια είναι αυτά;
Οι τράπεζες στην Ελλάδα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις και μεταξύ άλλων γιατί δεν έχουν απέναντι τους αξιόλογους πελάτες για να τους δανείσουν.
Στο τραπεζικό σύστημα επενδυτές, αναλυτές και τα μέσα ενημέρωσης εστιάζουν και όχι λανθασμένα προφανώς σε δύο διαχρονικά προβλήματα τα NPEs τα κόκκινα δάνεια και βεβαίως την κεφαλαιακή ανεπάρκεια του κλάδου ή την υποβαθμισμένη ποιότητα των κεφαλαίων… κατά άλλους…
Τα NPEs και τα κεφάλαια είναι δύο διττά και συνδεόμενα προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα, για να καθαρίσουν οι τράπεζες χρειάζονται 8 με 10 δισεκ. κεφάλαια να δαπανήσουν.
Αυτό το έχει αντιληφθεί η αγορά και για τον λόγο αυτό κρατάει τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις στο ναδίρ, χρηματιστηριακά είναι απαξιωμένες οι τράπεζες.

Υπάρχουν δύο κρυφά προβλήματα στις τράπεζες εξίσου σοβαρά  με τα NPEs και την κεφαλαιακή ανεπάρκεια

Υπάρχουν δύο προβλήματα αρκετά σοβαρά πέραν των παλαιών προβληματικών δανείων και της κεφαλαιακής ανεπάρκειας.
1)Το πρώτο πρόβλημα σχετίζεται με τα NPEs ήδη σε moratorium βρίσκονται 21-22 δισεκ. και εάν συμπεριληφθούν και τα 8 δισεκ. παλαιά εγγυημένα δάνεια δημιουργούν ένα χαρτοφυλάκιο 30 δισεκ. δανείων που θεωρούνται ενήμερα ενώ στην κυριολεξία είναι black box ίσως αποδειχθούν το κουτί της Πανδώρας.
2)Όμως υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που κατά την άποψη μας είναι εξίσου σημαντικό με τα NPEs και την κεφαλαιακή ανεπάρκεια.
Ποιο είναι αυτό;
Κατά τις τράπεζες ο πυρήνας των επιχειρήσεων που μπορούν να δανειστούν και φέρουν υψηλά επίπεδα πιστοληπτικής ικανότητας είναι 23 με 25 χιλιάδες.
Η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν δανειστεί και έχουν καταλήξει τα δάνεια τους στις εταιρίες διαχείρισης.
Ο πραγματικός αριθμός εταιριών που μπορεί να δανειστεί και οι τράπεζες να μην ανησυχούν ότι θα προκύψουν προβλήματα είναι 23 με 25 χιλιάδες.
Όπως γίνεται αντιληπτό, με τόσο μικρό αριθμό δυνητικών πελατών, η προσπάθεια των τραπεζών να δανείσουν την οικονομία θα πέσει στο κενό.
Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η ζήτηση για δάνεια είναι περιορισμένη ή κατά το ορθότερο η ζήτηση για δάνεια από εταιρίες που έχουν πιστοληπτική φερεγγυότητα είναι περιορισμένη.
Εταιρίες που δεν έχουν φερεγγυότητα και θέλουν δάνεια είναι πολλές αλλά ο κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες εκτοξεύεται.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις και μεταξύ άλλων γιατί δεν έχουν απέναντι τους αξιόλογους πελάτες για να τους δανείσουν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS