Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές… μπλοκάρουν πρωτοβουλίες υποστήριξης των ελληνικών τραπεζών – Στον αέρα και η bad bank της ΤτΕ

Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές… μπλοκάρουν πρωτοβουλίες υποστήριξης των ελληνικών τραπεζών – Στον αέρα και η bad bank της ΤτΕ
Στον αέρα η bad bank της ΤτΕ – Προσκρούει και στην κυβέρνηση και σε 3 εποπτικά όργανα
Μια σειρά πρωτοβουλιών που στόχο έχουν να υποστηρίξουν ορισμένα βασικά θέματα των ελληνικών τραπεζών φαίνεται να προσκρούουν στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, ενώ την ίδια στιγμή στον αέρα βρίσκεται και η bad bank της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία παρουσιάστηκε στους τραπεζίτες και κανείς δεν κατάλαβε… τι συμβαίνει.
Σύμφωνα με πολύ καλά ενημερωμένες πηγές

Η DGComp δεν δίνει άλλη παράταση για την Εθνική Ασφαλιστική - Το CVC προσφέρει 465 και θα εκδώσει και tier 2 

Η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ απέρριψε οποιαδήποτε πιθανότητα παράτασης στην πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Να σημειωθεί ότι η διοίκηση Παύλου Μυλωνά είχε ζητήσει από την DGComp με επιστολή να πάρει παράταση, αυτό συνέβη βέβαια πριν καιρό αλλά απάντηση δεν έλαβε…
Με βάση πηγές η DGComp θεωρεί ότι η Εθνική τράπεζα έως το τέλος του 2020 θα πρέπει να έχει πουλήσει την Εθνική Ασφαλιστική όπερ σημαίνει ότι η διοίκηση της τράπεζας θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με το CVC το αμερικανικό fund που είχε υποβάλλει πρόταση για το 80% έναντι 440 εκατ.
Το τίμημα θα αυξηθεί μάλλον στα 465 εκατ θα εκδοθεί και ένα ομολογιακό tier 2 από το CVC και εκεί θα κλείσει το deal.
Σήμερα 22 Οκτωβρίου 2020 το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας συνεδριάζει αλλά δεν θα πάρει απόφαση για την Εθνική Ασφαλιστική.
Ακόμη απαιτούνται κινήσεις ώστε η πρόταση του CVC να φθάσει σε επίπεδα που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτά από την Εθνική Τράπεζα.
Το IPO η δημόσια προσφορά δεν φαίνεται να έχει πιθανότητες, εξετάστηκε με Morgan Stanley και Goldman Sachs αλλά δεν είναι… προτεραιότητα.

Υπάρχουν εμπόδια και στο ζήτημα διευθέτησης του Cocos του μετατρέψιμου ομολόγου της Πειραιώς 2 δισεκ.

Υπάρχουν ζητήματα και εμπόδια και στην πρόταση ώστε να παραταθεί το Cocos των 2 δισεκ. μετατρέψιμο ομόλογο που λήγει τέλη του 2020 αλλά και να πληρωθούν οι τόκοι με έκδοση ομολόγου Tier 1 όχι tier 2 που είχε αναφερθεί.
Για το 2020 η Πειραιώς θα πληρώσει σε μετρητά τα 160 εκατ που αντιστοιχούν στους ετήσιους τόκους του Cocos.

Στον αέρα η bad bank της ΤτΕ – Προσκρούει και στην κυβέρνηση και σε 3 εποπτικά όργανα

Η πρόταση της ΤτΕ για την bad bank, παρουσιάστηκε στις ελληνικές τράπεζες αλλά όπως αποκαλύπτεται δεν έχει ολοκληρωθεί.
Παρουσιάστηκε μια ανολοκλήρωτη πρόταση, περίεργα πράγματα για την ΤτΕ.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν διάκειται θετικά ή κατά το ορθότερο αποκλείει να εμπλακεί με κεφάλαια στην bad bank της ΤτΕ που θα χρειαστεί 8 με 9 δισεκ. κρατικά κεφάλαια για να λειτουργήσει.
Συν τοις άλλοις η πρόταση μεταξύ πολλών άλλων ευφάνταστων προσεγγίσεων αναφέρει ότι τα mezzanine ομόλογα που θα εκδοθούν για να υλοποιηθεί το σχέδιο της ΤτΕ θα τα φορτώσουν στο ελληνικό δημόσιο… το οποίο ούτε θέλει να τα ακούσει.
Όμως ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα εγείρεται για την bad bank από τους θεσμούς.
-Η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ θεωρεί ότι η πρόταση είναι state aid δηλαδή κρατική βοήθεια με ότι αυτό συνεπάγεται για την ενεργοποίηση των μηχανισμών resolution – εξυγίανσης.
-Η ΕΒΑ η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θεωρεί ότι παραβιάζονται οι κανόνες άπαξ και δεν μπορούν να μεταφερθούν assets από ένα νομικό πρόσωπο σε ένα άλλο πλην των εμπορικών τιμών.
Η ΤτΕ προτείνει να μεταφερθούν τα προβληματικά δάνεια σε λογιστικές τιμές δηλαδή πολύ μακριά από τις εμπορικές τιμές.
-Ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ για τις τράπεζες της ευρωζώνης υποστηρίζει ότι η πρόταση προσκρούει σε εμπόδια… αλλά θα την εξετάσει όταν παρουσιαστεί στην τελική της μορφή.

www.bankingnes.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS