ΤτΕ: Προσωρινό πρόβλημα στις μεταφορές κεφαλαίων μέσω ΔΙΑΣ

ΤτΕ: Προσωρινό πρόβλημα στις μεταφορές κεφαλαίων μέσω ΔΙΑΣ
«Λόγω της ύπαρξης τεχνικού προβλήματος στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πληρωμών, γνωστή ως TARGET2, δεν είναι εφικτή προς το παρόν, η διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων.
«Λόγω της ύπαρξης τεχνικού προβλήματος στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πληρωμών, γνωστή ως TARGET2, δεν είναι εφικτή προς το παρόν, η διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων.
Ως αποτέλεσμα του προβλήματος αυτού δεν είναι δυνατόν να γίνουν μεταφορές κεφαλαίων μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.
Η διόρθωση του πανευρωπαϊκού αυτού τεχνικού προβλήματος αναμένεται να γίνει σύντομα», σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS