Τελευταία Νέα
Speculator

Αθρόες ρευστοποιήσεις ομολόγων της Lamda Development από όμιλο Φουρλή το Δεκέμβριο 2020

Αθρόες ρευστοποιήσεις ομολόγων της Lamda Development από όμιλο Φουρλή το Δεκέμβριο 2020
Τα ερωτήματα και οι ανακοινώσεις με κενά από τη Housemarket (IKEA καταστήματα) για το 9μηνο 2020
Σε συνεχείς πωλήσεις ομολογιών της Lamda Development βρίσκεται η εταιρία HOUSEAMARKET του ομίλου Φουρλή που λειτουργεί τα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου η HOUSEMARKET το Δεκέμβριο 2020 προχώρησε στην πώληση ομολογιών συνολικής αξίας 2,75 εκ ευρώ ενώ περιορισμένες ρευστοποιήσεις της τάξεως των 120 χιλιάδων ευρώ είχε πραγματοποιήσει το Νοέμβριο.
Οι κινήσεις της HOUSEMARKET δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά δεδομένου ότι το κουπόνι της Lamda διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα ενώ πλέον υπάρχει η προσδοκία ότι τα έργα στο Ελληνικό θα προχωρήσουν και θα υλοποιηθούν.

Άραγε η Housemarket έχει ανάγκη ρευστότητας ή πιέζεται από τους πιστωτές της;


Σημειώνεται ότι με τη σειρά της έχει εκδώσει εταιρικό ομόλογο που διαπραγματεύεται στο Χρτηματιστήριο
Αξίζει να σημειωθεί ότι HOUSEMARKET A.E. σε ενοποιημένο επίπεδο, παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο του 2020 πωλήσεις € 75,7 εκατ. μειωμένες κατά 11,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (€ 85,2 εκατ.).
Σε σύνολο εννεαμήνου 2020 οι πωλήσεις ήταν € 181,7 εκατ., μειωμένες κατά 16,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2019 (€ 218,1 εκατ.),
 Το EBITDA το τρίτο τρίμηνο του 2020, ανήλθε σε € 11,0 εκατ. έναντι € 13,6 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2019, ενώ σε σύνολο εννεαμήνου το EBITDA ανήλθε σε € 21,3 εκατ. έναντι € 25,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2019. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) το τρίτο τρίμηνο του 2020 ήταν € 8,2 εκατ. έναντι € 9,8 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2019.
Σε σύνολο εννεαμήνου, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 12,8 εκατ. έναντι € 14,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2019.
Τα κέρδη προ φόρων το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 5,7 εκατ., ενώ σε σύνολο εννεαμήνου τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4,7 εκατ.
Ο καθαρός δανεισμός όπως αναφέρει η εταιρία κατά την 30/09/2020 ήταν € 74,5 εκατ., σε σχέση με € 84,2 εκατ. την ίδια ημερομηνία του 2019.
Βεβαίως η εταιρία έλαβε δάνεια 45 εκ ευρώ τον περασμένο Ιούλιο όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου ως μεταγενέστερο γεγονός δεν αναφέρει την πορεία του καθαρού δανεισμού της σε σχέση με το εξάμηνο.
Επιπλέον στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων ενιαμήνου δεν αναφέρθηκε στα αποτελέσματα μετά από φόρους.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης