Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

AS Company: Αύξηση 53,8% στα EBITDA για το 9μηνο του 2022

tags :
AS Company: Αύξηση 53,8% στα EBITDA για το 9μηνο του 2022
Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο ανήλθε σε 19,143 εκατ. ευρώ έναντι 12,909 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,2%, ενώ το EBIDTA αυξήθηκε κατά 53,8% και διαμορφώθηκε στα 3,844 εκατ. ευρώ

Βελτίωση του κύκλου εργασιών και των EBITDA αλλά μείωση της προ φόρων κερδοφορίας εμφάνισε το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο Όμιλος AS Company.
Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο ανήλθε σε 19,143 εκατ. ευρώ έναντι 12,909 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,2%, ενώ το EBIDTA αυξήθηκε κατά 53,8% και διαμορφώθηκε στα 3,844 εκατ. ευρώ.  
Το Γ’ τρίμηνο του 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 29,6% έναντι του περσινού τριμήνου (σε απόλυτα μεγέθη +1,619 εκατ. ευρώ) και το EBIDTA 11,4% (σε απόλυτα μεγέθη 0,171 εκτ. ευρώ).
Το μικτό κέρδος των ενοποιημένων πωλήσεων το εννεάμηνο του 2022 έναντι του αντίστοιχου της περσινής περιόδου είναι μειωμένο κατά -4,9% που αποδίδεται κυρίως στην αρνητική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD, δεδομένου ότι η εταιρεία πραγματοποιεί πολύ σημαντικό μέρος των εισαγωγών της από την Κίνα, οι οποίες τιμολογούνται σε δολάριο ΗΠΑ (USD). 
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,186 εκατ. ευρώ έναντι 2,671 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου, σημειώνοντας μείωση 18,1%, η οποία οφείλεται στη επίδραση της αρνητικής αποτίμησης των χρεογράφων που κατείχε ο Όμιλος κατά την 30.9.2022. 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι επενδύσεις σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 
Ο τραπεζικός δανεισμός στο τέλος του εννεαμήνου 2022 για τον Όμιλο και την εταιρεία, διαμορφώθηκε στα 2,0 εκατ. ευρώ. Η μείωση των διαθεσίμων και επενδύσεων οφείλεται στην αύξηση των αγορών εμπορευμάτων προκειμένου η εταιρεία να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μικρή επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου στη παρούσα φάση, όμως η Διοίκηση διατηρεί επιφυλάξεις για τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που θα προκληθούν από ενδεχόμενη επιδείνωση τους. 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν διαφαίνεται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο της Εταιρείας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο. Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης, ενώ κίνδυνος επισφάλειας δεν υφίσταται μέχρι σήμερα. 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ολοκληρώσει περίπου το 65% των συναλλαγών που αφορούν στην απόκτηση γειτνιαζόντων εκτάσεων γης συνολικού εμβαδού 50.000 τ.μ. έως 60.000 τ.μ. στην περιοχή της Ελούντας Λασιθίου Κρήτης, στο πλαίσιο της νέας δραστηριότητάς της στο τομέα ανάπτυξης πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων και προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην ολοκλήρωση και των υπόλοιπων σχετικών δικαιοπραξιών. 

www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης