Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Καθαρά κέρδη 899 εκατ. ή 577 εκατ. από την Τράπεζα Πειραιώς το 2022 - Τα κεφάλαια στα 5,6 δισ., στο 6,8% τα NPEs

Καθαρά κέρδη 899 εκατ. ή 577 εκατ. από την Τράπεζα Πειραιώς το 2022 - Τα κεφάλαια στα 5,6 δισ., στο 6,8% τα NPEs
Η εξυγίανση του ισολογισμού και η σταθερή ποιότητα ενεργητικού είναι οι βασικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση του οργανικού κόστους κινδύνου στις 78 μ.β. το 4ο τρίμηνο 2022
Στα 899 εκατ. ή 577 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς το 2022, με τα κεφάλαια να ανέρχονται στα 5,6 δισ..
Ειδικότερα, τα κέρδη κέρδη ανά μετοχή των 0,42 ευρώ το 2022, από 0,13 ευρώ το 2021, υπερέβησαν τον στόχο των 0,37 ευρώ.
Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) διαμορφώθηκε στο 10% σε εξομαλυμένη βάση το 2022, υπερβαίνοντας τον στόχο του 9%.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων fully loaded ενισχύθηκε στο 16,4% τον Δεκέμβριο 2022, με δημιουργία κεφαλαίου περίπου 300 μ.β. σε 12 μήνες, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 11,5%.

3_38.JPG
Ο δείκτης NPE προσγειώθηκε στο 6,8%, από 13% έναν χρόνο πριν.
Ο δείκτης κάλυψης NPE ενισχύθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 54%.
4_27.JPG
Η εξυγίανση του ισολογισμού και η σταθερή ποιότητα ενεργητικού είναι οι βασικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση του οργανικού κόστους κινδύνου στις 78 μ.β. το 4ο τρίμηνο 2022
Υπήρξε επίσης, 2,7 δισ. αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων το 2022, με καθαρή πιστωτική επέκταση €550 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2022
Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 4ο τρίμηνο 2022 στα €431 εκατ., λόγω του ευνοϊκού περιβάλλοντος επιτοκίων.
5_17.JPG
Το επιτόκιο του συνολικού χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων το 4ο τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε στο 4,7%, σε συνέχεια και ανατιμολόγησης επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, ενώ τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και των δανείων μικρών επιχειρήσεων παραμένουν σχεδόν σταθερά παρά την αύξηση των επιτοκίων αγοράς
Το συνολικό κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων αυξήθηκε το 4ο τρίμηνο 2022, όπως ήταν αναμενόμενο, στο 0,54%, ενώ αυξήθηκε περαιτέρω τον Ιανουάριο 2023 στο 0,78%, καθώς η Τράπεζα εισήγαγε νέα προϊόντα προθεσμιακών καταθέσεων.
Οι τρέχουσες ανανεώσεις προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώνονται πάνω από το 1,2%
Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα συνέχισαν την πτωτική τους πορεία το 4ο τρίμηνο 2022, -5% σε ετήσια βάση, στα €211 εκατ.
7_10.JPG
Η νέα δομή ελέγχου κόστους της Τράπεζας έφερε απτά αποτελέσματα, απορροφώντας τις πληθωριστικές πιέσεις, με τα γενικά και διοικητικά έξοδα στο -19% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο.
Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα του Ομίλου βελτιώνεται σταθερά, φθάνοντας στο 45% το 2022, από 48% το προηγούμενο έτος
Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας επιβεβαιώνεται, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 201%, δείκτη δανείων προς καταθέσεις (LDR ) στο 62% και δείκτη σταθερότητας χρηματοδότησης (NSFR) στο 137% τον Δεκέμβριο 2022, ενώ η Τράπεζα αποπλήρωσε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση TLTRO €9 δισ. στα τέλη του 2022
6_10.JPG
Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2022 αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με το 2021, με ισχυρή επίδοση σε όλες τις κατηγορίες. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 4ο τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα €126 εκατ., σταθερά τριμηνιαίως.
1_72.JPG
2_56.JPG
Τι ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος

“Το 2022 ήταν ένα ακόμη έτος ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία συνεχίζει να αναδεικνύει την εμπορική της αξία, υποστηριζόμενη από την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της.
Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, υπερβαίνοντας τους στόχους σε όλους τους τομείς.
To 2022, η Πειραιώς παρήγαγε €0,42 εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή.
Ο Όμιλος επέτυχε αύξηση επιχειρηματικών δανείων, κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους και επιταχυνόμενη ενίσχυση κεφαλαίων.
Η ενισχυμένη οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη CET1 fully loaded στο 11,5%, αυξημένο κατά περίπου 110 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και κατά περίπου 300 μονάδες βάσης τους τελευταίους 12 μήνες.
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά €2,7 δισ. το 2022, με καθαρή πιστωτική επέκταση €550 εκατ. στο 4ο τρίμηνο.
Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει την αποκλιμάκωσή του, καταλήγοντας σε δείκτη NPE χαμηλότερο του 7% στο τέλος του 2022, από 13% ένα χρόνο πριν.
Οι πρωτοβουλίες μας για τον περιορισμό του κόστους συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό το 2022, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, και απέδωσαν εντυπωσιακή μείωση των γενικών και διοικητικών εξόδων κατά 11% σε ετήσια βάση και μείωση 5% των συνολικών λειτουργικών εξόδων.
Παράλληλα, είμαστε περήφανοι για την πρόσφατη αξιολόγηση ESG σε επίπεδο‘A’ από τον MSCI, ενώ συμμετέχουμε στον δείκτη “Gender Equality Index (GEI)” του Bloomberg για 2η συνεχή χρονιά.
Η Πειραιώς είναι επίσης η μόνη ελληνική εταιρεία στη λίστα των Financial Times με τους ηγέτες για το κλίμα κατά το έτος 2022 πανευρωπαϊκά, και είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα της οποίας ο διεθνής οργανισμός Science Based Targets Initiative (SBTi) διασφάλισε τους στόχους που τέθηκαν μέχρι το 2030 αναφορικά με μείωση εκπομπών CO2 από τη λειτουργία και τις οικονομικές δραστηριότητές της.
Στα τέλη Ιανουαρίου 2023, η Τράπεζα Πειραιώς δημοσιοποίησε τους νέους χρηματοοικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος.
Τα κύρια σημεία περιλαμβάνουν την επίτευξη βιώσιμης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10%, την περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού κεφαλαίου σε επίπεδο υψηλότερο του 17,3%, και την καθαρή πιστωτική επέκταση επιπέδου €1,7 δισ..
Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεων μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων μας.”

Επιχειρηματικές εξελίξεις Ομίλου

Χρηματοδότηση της Νέας Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (FlyOver)

Η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη κομβικών έργων υποδομών.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Τράπεζα ανέλαβε τη χρηματοδότηση της Νέας Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (FlyOver), συνολικού προϋπολογισμού ύψους €373εκ.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη ΣΔΙΤ συναλλαγή που έχει γίνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, ως αποτέλεσμα της σημαντικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας της Τράπεζας Πειραιώς στη χρηματοδότηση σύνθετων έργων.

Χρηματοδότηση του συμπλέγματος Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 327MW στην περιοχή Καφηρέα, Ευβοίας

Η Τράπεζα Πειραιώς διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της κατασκευής εμβληματικών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χάρη στη σημαντική τεχνογνωσία και τη μακροχρόνια εμπειρία της στη χρηματοδότηση βασικών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η Τράπεζα θα συγχρηματοδοτήσει με έτερη συστημική τράπεζα το έργο, ενώ έχει αναλάβει το 50% της χρηματοδότησης των θυγατρικών της Τέρνα Ενεργειακής για την κατασκευή και λειτουργία 17 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 327MW στην περιοχή του Καφηρέα, συνολικού προϋπολογισμού έως €718 εκατ. ευρώ, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα που έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα.

Χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Κατά το πρώτο έτος του προγράμματος, η Τράπεζα Πειραιώς έχει συμφωνήσει και έχει προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις ύψους €0,9 δισ. σε επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας.
Ο Όμιλος έχει απορροφήσει επιτυχώς €400 εκ. μέσω των δύο πρώτων δόσεων του προγράμματος (εκκρεμεί η νομική ολοκλήρωση των τελικών συμφωνιών μέχρι τις αρχές Μαρτίου).
Οι πόροι του προγράμματος θα εκταμιευθούν σε σημαντικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό εξωστρεφών μεταποιητικών επιχειρήσεων, την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον κλάδο του τουρισμού, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό επιχειρηματικών υποδομών στην ακτοπλοΐα, καθώς και την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ακόμη, οι χρηματοδοτήσεις θα εστιάσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και στηρίζουν την εξωστρέφεια και τον ψηφιακό χαρακτήρα του επιχειρείν.
Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής προς έγκριση εκταμίευσης της τρίτης δόσης των πόρων που αντιστοιχεί σε €300 εκ.
Η Πειραιώς συμμετέχει σε έργα του ΤΑΑ συνολικών κεφαλαίων ύψους €3,6 δισ

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή ηγείται της αγοράς για το έτος 2022 αναφορικά με τους όγκους συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή κατέκτησε για 4η συνεχή χρονιά την κορυφαία θέση στην αγορά για το έτος 2022, με μερίδιο αγοράς 23%, το υψηλότερο που έχει επιτευχθεί ποτέ όσον αφορά τους όγκους συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το μερίδιο αγοράς αντιστοιχεί σε αξία συναλλαγών ύψους €8,4 δισ.

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €3,8 δισ. το 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της από 06.07.2022, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ενημερώνει ότι η θυγαρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς») ολοκλήρωσε το 2022 τέσσερις συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων, που περιλαμβάνουν στεγαστικά, επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς και ναυτιλιακά ανοίγματα (οι «Συναλλαγές»).
Στο πλαίσιο των Συναλλαγών, η Τράπεζα Πειραιώς έχει συνάψει τις εξής συμβάσεις εγγυήσεων:
• Christofferson Robb & Company (CRC) για τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων ναυτιλιακών δανείων ύψους €0,6 δισ. μικτής λογιστκής αξίας
• Davidson Kempner Capital Management LP και 400 Capital για τιτλοποίηση ύψους €1,4 δισ. μικτής λογιστκής αξίας εξυπηρετούμενου στεγαστικού χαρτοφυλακίου
• Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τιτλοποίηση μικτής λογιστικής αξίας ύψους €0,5 δισ., από χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων εταιρικών /μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
• Η CRC ως βασικός επενδυτής, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, και η VELD Capital για τιτλοποίηση μεικτής λογιστικής αξίας ύψους €1,3 δισ. εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων χαρτοφυλακίου εταιρικών /μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει αναγνώριση σημαντικής μεταβίβασης κινδύνου (SRT) και για τα τέσσερα προαναφερθέντα χαρτοφυλάκια δανείων.
Ως αποτέλεσμα των Συναλλαγών, ο Όμιλος Πειραιώς μείωσε το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό του κατά περίπου €1,6 δισ., ενισχύοντας έτσι τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 80 μ.β., μετά τις αντίστοιχες εγκρίσεις σημαντικής μεταφοράς κινδύνου από τις εποπτικές αρχές.

Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου leasing μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεικτής λογιστικής αξίας € 0,5 δισ. (Project Sunshine)

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέληξε σε συμφωνία με τη Bain Capital Credit, για την πώληση του 100% της leasing θυγατρικής του Ομίλου Sunshine Leases («Sunshine»), συμπεριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ταξινομημένου ως διακρατούμενου προς πώληση, €0,5 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας (η «Συναλλαγή»).
Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής αντιστοιχεί σε 26% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας.
Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές.

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €350 εκατ.

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., τον Νοέμβριο 2022 ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με κουπόνι 8,25% και απόδοση 8,50%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Το Ομόλογο είναι τετραετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα τρία έτη και έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL»), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 60 θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να ανέρχεται υψηλότερα των €700 εκατ.
Περισσότερο από το 60% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Τράπεζα Πειραιώς και τις προοπτικές της

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης