Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Alpha Trust Ανδρομέδα: Στα 6,76 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών από επανεπένδυση μερίσματος

Alpha Trust Ανδρομέδα: Στα 6,76 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών από επανεπένδυση μερίσματος
Στα 6,76 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή διάθεσης των μετοχών της Alpha Trust Ανδρομέδα από επανεπένδυση μερίσματος.

Στα 6,76 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή διάθεσης των μετοχών της Alpha Trust Ανδρομέδα από επανεπένδυση μερίσματος.
Ειδικότερα, η Εταιρεία «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2023 , με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 18.04.2024 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο των πέντε πρώτων ημερησίων βάσει όγκου σταθμισμένων τιμών μετοχής (VWAP) εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2023 (δηλαδή από 15.05.2024 έως και 21.05.2024), μειωμένης κατά ποσοστό 1%
(ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.
Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής από τις 15.05.2024 έως και 21.05.2024, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 6,76 ευρώ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης