Τελευταία Νέα
Οικονομία

Προσοχή - Ποιοι και πώς μπορούν να «κουρέψουν» έως 75% τα φόρο - πρόστιμα, εκπνέει η προθεσμία στις 30 Ιουνίου

Προσοχή - Ποιοι και πώς μπορούν να «κουρέψουν» έως 75% τα φόρο - πρόστιμα, εκπνέει η προθεσμία στις 30 Ιουνίου
Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για κλείσιμο υποθέσεων με εξώδικη επίλυση
Μπόνους με «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων έως 75% και εξόφληση των οφειλών σε έως 24 δόσεις θα κερδίσουν οι φορολογούμενοι που θα αποσύρουν τις προσφυγές από τα δικαστήρια υποβάλλοντας αίτηση για εξώδικη «περαίωση» στην αρμόδια επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποδεχθούν την πρόταση της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και μέσα σε 5 ημέρες από τον συμβιβασμό να καταβάλουν εφάπαξ το 30% της οφειλής.

Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% εάν η οφειλή καταβληθεί σε μία δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5 -8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17-20 δόσεις και σε 35% για 21-24 δόσεις.

Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, ή χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή οι δύο τελευταίες, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρείται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς το «κούρεμα» των προστίμων ισχύει για:

-Φορολογούμενους που έχουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια, κατόπιν προσφυγών του Δημοσίου και όχι με δική τους πρωτοβουλία. Συνήθως πρόκειται για τις υποθέσεις φοροδιαφυγής, για τις οποίες ασκεί ποινική δίωξη η ΑΑΔΕ και μετά από εφέσεις της Εφορίας εκκρεμοδικούν είτε στο Διοικητικό Εφετείο είτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

- Φορολογούμενους που οι υποθέσεις τους αρχικά απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για ουσιαστικούς λόγους, αλλά εκ των υστέρων προέκυψαν νέα στοιχεία ή νέα νομολογία ή εκδόθηκαν αμετάκλητες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που τους δικαίωσαν.

Το αίτημα για εξώδικη επίλυση διαφορών μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου 2024 ενώ η προθεσμία καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής.

Επίσης επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας για υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, καθώς και σε υποθέσεις ματαιωθείσες ή απορριφθείσες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων.

Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.

Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης