Τελευταία Νέα
Speculator

Οι συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου της Pasal και η προοπτική νέας - Πώς διαμορφώνονται μεγέθη και αποτίμηση

Οι συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου της Pasal και η προοπτική νέας - Πώς διαμορφώνονται μεγέθη και αποτίμηση

 Μετά την εισαγωγή των μετοχών οι βασικοί μέτοχοι θα έχουν τα εξής ποσοστά: Η Sterner Stehnus 56,92% από 61,62%, η Nequiter 17,74% από 26,29% και η ΝΟΕ Α.Ε. 19,54% από 0%

Μετά την αύξηση κεφαλαίου με μετρητά ύψους 10 εκατ. ευρώ της Pasal αλλά τη νέα αύξηση με εισφορά ακινήτων η οποία ολοκληρώνεται στις 8/3 με την εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑ, το ενδεχόμενο νέας αύξησης από την Pasal παραμένει ανοικτό.

Η διοίκηση της Premia πλέον εμφανίζεται θετική και επιδιώκει περαιτέρω ενίσχυση είτε με μετρητά ή με ακίνητα ή και με συνδυασμό των δύο.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο αυξήσεων πάντως φαίνεται πως έχει αλλάξει ριζικά η διάρθρωση του ισολογισμού.
Καταγράφεται βελτίωση ιδίων κεφαλαίων από 18,2 εκατ. ευρώ που ήταν στις 30/9/20 στα 41 εκατ. ευρώ (pro forma ίδιας περιόδου) λόγω της αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος.

Το ενεργητικό

Παράλληλα το συνολικό ενεργητικό, πάλι επίπεδο pro forma, ανεβαίνει στα 124,5 εκατ. ευρώ από 36 εκατ. ευρώ και το καθαρό χρέος στα 73,1 εκατ. ευρώ από 15 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχη βελτίωση θα εμφανίσουν τα έσοδα τα οποία θα ανέλθουν στα 4,6 εκατ. ευρώ από 1,16 εκατ. ευρώ και τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε 3,1 εκατ. ευρώ από 2,02 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχη βέβαια αύξηση θα εμφανίσει και η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης στο ΧΑ αφού από σύνολο μετοχών 16,8 εκατ. ευρώ, από 8 Μαρτίου θα προστεθούν άλλα 18,2 εκατ. μετοχές (τιμή διάθεσης 1,10 ευρώ ανά μετοχή).
Έτσι το νέο σύνολο θα ανέλθει στα 35 εκατ. μετοχές και η αποτίμηση με βάση τις τρέχουσες τιμές θα ανέλθει στα 62 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως πριν την αύξηση κεφαλαίου με εισφορά ακινήτων είχε προηγηθεί αύξηση κεφαλαίου με μετρητά ύψους 10 εκατ. ευρώ (ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2020), εξέλιξη που σε συνδυασμό με τη διαγραφή χρεών βελτίωσε αισθητά τα ίδια κεφάλαια.

Η προοπτική νέας ΑΜΚ

Μάλιστα δεν αποκλείεται και νέα αύξηση στο μέλλον καθώς όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό «η διοίκηση προτίθεται να επιδιώξει στο προσεχές μέλλον νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ή/και εισφορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων από υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους επενδυτές».
Σημειώνεται πως ο όμιλος διέθετε 5 επενδυτικά ακίνητα κατά την 30.09.2020 συνολικής
εκτιμηθείσας αξίας 31,77 εκατ. ευρώ και μετά την 30.09.2020, η εταιρεία απέκτησε 2 επιπλέον επενδυτικά ακίνητα (Ακίνητο Α στη θέση Κύριλλος και Ακίνητο Β στη θέση Ψάρι, μέσω αγοράς - χρηματοδοτούμενης με δανειακά κεφάλαια - σε συνδυασμό με την εισφορά ποσοστού της κυριότητας τους από την ΝΟΕ Α.Ε. μέσω της Αύξησης με Εισφορές σε Είδος) συνολικής εκτιμηθείσας αξίας 34,076 εκατ. ευρώ.
Απέκτησε επίσης 1 επενδυτικό ακίνητο επί της Λεωφ. Λαυρίου έναντι τιμήματος 2,52 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2021, και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και 4.842.558 ομολογίες έκδοσης της εταιρίας JPA (από στην μέτοχο της Εταιρίας, Sterner Stenhus Greece, μέσω της Αύξησης με Εισφορές σε Είδος).
Επιπλέον έχει συμφωνηθεί να αποκτηθεί από την Εταιρία με αγορά από την ΝΟΕ Α.Ε. το Ακίνητο Γ στη θέση ‘Ημερος Τόπος (έχουν ήδη εκκινήσει οι διαδικασίες για τη μεταβίβασή του, πλην όμως η μεταβίβαση δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου).
Η δραστηριότητα της εταιρίας JPA, η οποία θα ενοποιείται από την 07.12.2020 και έπειτα με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στον Όμιλο PREMIA PROPERTIES, αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής βάσει της Σύμβασης Σύμπραξης. Σημειώνεται ότι το έργο που έχει αναλάβει η JPA βρίσκεται στη φάση λειτουργίας και συντήρησης από το 2017.
Από τα 9 επενδυτικά ακίνητα τα 5 είναι πλήρως μισθωμένα με σταθμισμένη απόδοση 7,8%.
Μετά την εισαγωγή των μετοχών οι βασικοί μέτοχοι θα έχουν τα εξής ποσοστά: Η Sterner Stehnus 56,92% από 61,62%, η Nequiter 17,74% από 26,29% και η ΝΟΕ Α.Ε. 19,54% από 0%.
Η ελεύθερη διασπορά από 12,09% περιορίζεται στο 5,81%.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης