Τελευταία Νέα
Speculator

Η ασυλία διαρκείας της Λάμψα από τις εποπτικές αρχές, το ομολογιακό, τα waivers και άλλα … θαύματα

Η ασυλία διαρκείας της Λάμψα από τις εποπτικές αρχές, το ομολογιακό, τα waivers και άλλα … θαύματα
Ανακοίνωσε δάνειο που αναφέρει ότι κερδίζει αλλά κρατάει μυστικά τα στοιχεία που θα μπορούσαν οι επενδυτές να δουν αν πράγματι υπάρχει κέρδος-  Οι συνεχείς παραβιάσεις των όρων του ομολογιακού που αναχρηματοδοτήθηκε
Σχετικά Άρθρα
Μια ιδιότυπη ασυλία από τις εποπτικές αρχές και όχι μόνο δείχνει να απολαμβάνει η Λάμψα συμφερόντων του κ. Θανάση Λασκαρίδη. Την περασμένη Παρασκευή η εταιρία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους 75,1 εκ ευρώ με την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου το οποίο θα έχει διάρκεια δωδεκάμισι έτη δηλαδή θα λήξει το 2025.

Η εταιρία δεν ανακοίνωσε ούτε το επιτόκιο καθώς περιορίστηκε σε μια γενικόλογη ανακοίνωση πως « συμβατικό επιτόκιο του ομολογιακού δανείου συμφωνήθηκε το άθροισμα του επιτοκίου EURIBOR εξαμήνου πλέον περιθωρίου» και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα ισχυριζόμενη ότι «Οι όροι του ως άνω δανείου κρίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκοί από πλευράς αποδόσεως, μειώνοντας σημαντικά το επιτόκιο χορήγησης σε σχέση με το υφιστάμενο δάνειο και κατ' επέκταση και το χρηματοοικονομικό κόστος της επιχείρησης, και αντανακλούν την εμπιστοσύνη που δημιουργούν τα υγιή μεγέθη της».

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό οι επενδυτές δεν γνωρίζουν ούτε το προηγούμενο επιτόκιο ούτε το επιτόκιο του νέου δανείου για να κρίνουν τα λεγόμενα της εταιρίας. Και ταυτόχρονα δεν μπορούν καν να ξέρουν το υποτιθέμενο όφελος. Το βέβαιο όμως είναι ότι ένα δάνειο που έληγε το Μάρτιο του 2029 θα πληρωθεί σε αντί για έξι χρόνια σε δωδεκάμισι και άρα ο επιμερισμός του κόστους μεταφέρεται σε περισσότερα έτη. Αυτό δεν σημαίνει κατ ανάγκη και όφελος.

Σημειώνεται δε ότι αν κάποιος μελετήσει τις οικονομικές καταστάσεις πρώτου εξαμήνοτ 2022 (οι τελευταίες δημοσιευμένες) θα διαπιστώσει ότι μόνο για τους πρώτους έξι μήνες της περυσινής χρονιάς η εταιρία επιβαρύνθηκε με ποσό 637 χιλιάδες ευρώ καθώς χρησιμοποίησε τη μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου αναμένοντας την αναχρηματοδότηση. Παρατηρώντας την εξέλιξη των δανείων του ομίλου μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι η εταιρία αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου του 2022 πως η η Λάμψα έλαβε παρέκκλιση τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 80 εκ. για την 30/06/2022. Δεν αναφέρει ωστόσο πότε έλαβε την επιστολή παρέκκλισης. Πριν ή μετά την 30/06/2022.

Το ίδιο συμβαίνει και στις οικονομικές καταστάσεις του 2021 όπως αναφέρεται πως «κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρία έλαβε συναίνεση παρέκκλιση τήρησης των χρηματοοικονομικών δεικτών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 80 εκ. για την περίοδο 30/06/2021 και 31/12/2021» χωρίς να αναφέρεται η ημερομηνία λήψης της επιστολής.
Σημειώνεται πως αν η λήψη της επιστολής είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που κλείνει η χρήση τότε τα δάνεια θα πρέπει να καταταγούν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όπως συνέβη στην περίπτωση της Lavipharm. Άραγε στην περίπτωση Λάμψα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκανε έλεγχο ή αρκέστηκε στο ότι δεν είδε τίποτα ο ορκωτός ελεγκτής κ. Ξύνας; Δεν είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο το γεγονός ότι δεν αναφέρεται πότε ελήφθησαν οι επιστολές;

Πέραν αυτού μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι «Δόσεις ποσού € 1,6 εκ. λήξης 26/03/2021 και ποσού € 2,45 εκ. λήξης 26/09/2021 που αφορά το Κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 80 εκ. μεταφέρθηκαν στη λήξη του δανείου(26/03/2029)»!!!. Κατά τα λοιπά βέβαια η ίδια η εισηγμένη αναφέρει πως «Λόγω της φερεγγυότητας του Ομίλου ΛΑΜΨΑ, η Διοίκηση έχει λάβει δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ύψους € 25 εκ για τον Όμιλο και € 18 εκ για την μητρική εταιρεία, μέσω του προγράμματος στήριξης επιχειρήσεων «Ταμείο Εγγυοδοσίας για τη χορήγηση εγγυήσεων σε νέα δάνεια σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον COVID 19 μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ)».

Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης