Τελευταία Νέα
Speculator

Οι «αέρινες» εγγυήσεις στην Ακρίτας, το ασαφές βαθύ κούρεμα και η δήλωση στις οικονομικές καταστάσεις ανύπαρκτου μετόχου

Οι «αέρινες» εγγυήσεις στην Ακρίτας, το ασαφές βαθύ κούρεμα και η δήλωση στις οικονομικές καταστάσεις ανύπαρκτου μετόχου
Οι γενικότεροι όροι του δανείου δεν ανακοινώθηκαν και ούτε καν το επιτόκια ενώ δεν ανακοινώθηκε καν αν ο συνολικός δανεισμός διαμορφώνεται στα 17,5 εκατ. ευρώ ή υπάρχουν και άλλα βραχυπρόθεσμα δάνεια
Σχετικά Άρθρα
Με μια λακωνική ανακοίνωση η εισηγμένη Ακρίτας ενημέρωσε τους επενδυτές ότι έγινε απομείωση των δανείων της κατά ποσό των 18 εκ. ευρώ.
Η ανακοίνωση ουσιαστικά δεν περιέχει καμία πρόσθετη ουσιαστική πληροφορία παρά μόνο ότι ο δανεισμός αντικαταστάθηκε με ομολογιακό 17,5 εκ. ευρώ επταετούς διάρκειας από την Optima.
Ουσιαστικά δηλαδή περιγράφεται «κούρεμα» των δανείων και ταυτόχρονα μεταφορά του δανεισμού από τις λοιπές τράπεζες που κούρεψαν προς την Optima η οποία αναλαμβάνει το συνολικό δανειακό κίνδυνο της εταιρίας.
Γενικότεροι όροι του δανείου δεν ανακοινώθηκαν και ούτε καν το επιτόκιο γεγονός που δείχνει πως αντιμετωπίζεται από την εταιρία η ενημέρωση των επενδυτών ενώ δεν ανακοινώθηκε καν αν ο συνολικός δανεισμός διαμορφώνεται στα 17,5 εκ ευρώ ή υπάρχουν και άλλα βραχυπρόθεσμα δάνεια.
Η Ακρίτας στο τέλος του 2022 είχε δανεισμό 37,9 εκ ευρώ γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα πως γίνεται κούρεμα 18 εκ ευρώ να καλύπτει υπόλοιπο 19,9 εκ ευρώ με δάνειο 17,5 εκ ευρώ
Σημειώνεται ότι η Ακρίτας είχε λάβει επίσης ένα ακόμα έμμεσο κούρεμα 7.6 εκ ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση προνομιούχων μετοχών με αποτέλεσμα το συνολικό κούρεμα να υπολογίζεται σε 25 εκ ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των κοινών μετοχών της εταιρίας είναι 13 εκ και το 78,91% κατέχουν οι βασικοί μέτοχοι ενώ έχουν εκδοθεί και 20,393 εκ μετοχές εκ των οποίων το 62,7% έχουν και το υπόλοιπο οι μέχρι πρότινος δανείστριες τράπεζες Alpha, Eurobank και Πειραιώς. Σε περίπτωση μετατροπής των προνομιούχων μετοχών η μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί ως εξής: Βασικοί μέτοχοι 69% περίπου, το Free Float θα υποχωρήσει σε 8,2% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα το κατέχουν οι τρεις τράπεζες.
Στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι τις προνομιούχες μετοχές που κατέχουν οι βασικοί μέτοχοι, τις κατέχουν μέσω της εταιρίας ΑΤΕ ΟΔΓΕ. Επίσης ότι κατά την 31.12.2022, επί των ακινήτων της εταιρείας και σε εξασφάλιση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 37,8 εκατ. ευρώ πλέον 6 εκατ. ευρώ σε ακίνητα της συνδεμένης εταιρεία ΑΤΕ ΟΔ-ΓΕ.
Το περίεργο όμως είναι ότι ανατρέχοντας στο ΓΕΜΗ αναφέρεται πως έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της εταιρίας ποσού 19.050.000,00 ευρώ για τη λήψη δανείων ύψους 12.793.000,00 ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν για τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ και την απόκτηση 12.793.000 προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ. επίσης αναφέρεται ότι η ΟΔΓΕ, έχει παράσχει εγγυήσεις για τραπεζικά χρέη της ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ μέχρι του ποσού των 26.905.000,00 ευρώ.
Δηλαδή οι μέτοχοι της Ακρίτας μέσω της ΟΔΓΕ πήραν δάνειο για να λάβουν τις προνομιούχες μετοχές της Ακρίτας ενώ συνολικά οι εγγυήσεις της ΟΔΓΕ είναι τεράστιου ύψους όταν το ενεργητικό της είναι 18 εκ ευρώ με βάση τις οικονομικές καταστάσεις.
Τα «θαύματα» δεν τελειώνουν εδώ καθώς από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ προκύπτει το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάσπαση ανά κλάδο της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ "ΟΔ-ΓΕ. Α.Ε.", δια συστάσεως τριών νέων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4601/2019 και των διατάξεων του Ν.Δ.1297/72.
Στην έκθεση εκτίμησης η αξία των ακινήτων υπολογίζεται σε 14,8 εκ ευρώ και κατά συνέπεια οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί στην ουσία είναι άνευ αξίας αφού δεν υπάρχει περιουσία να τις καλύψει. Επίσης στα 5,5 εκ ευρώ εκτιμάται η αξία συμμετοχής μέσω προνομιούχων μετοχών στην Ακρίτας.
Η καθαρή θέση της ΟΔΓΕ στις 30/6/2021 με βάση την έκθεση εκτίμησης ήταν 8,12 εκ ευρώ.
Από τις 16 Φεβρουαρίου του 2022 η ΟΔΓΕ έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ. Και το ερώτημα είναι πως η Ακρίτας την εμφανίζει ως υπαρκτή στις οικονομικές της καταστάσεις μια εταιρία που πλέον είναι ανύπαρκτη;
Γιατί δεν αναφέρει τη διάδοχο εταιρία ή τις διάδοχες εταιρίες τόσο από πλευράς συμμετοχής αλλά και παροχής εγγυήσεων;
Θέλει να κρύψει κάτι;
Αποτελούν όλα ή όχι σκανδαλώδης πρακτική και τι ακριβώς κάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;
Δεν μιλάμε για τον ορκωτό λογιστή ελεγκτή της εταιρίας ο οποίος προφανώς δεν έλεγξε ούτε τα βασικά.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης