Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Ποια η αλήθεια; - Γιατί δεν επιτράπηκε στις ελληνικές τράπεζες να διανείμουν μέρισμα – Οι κρατικές εγγυήσεις 17,9 δισ και η απαίτηση να πωληθεί το 50% σε επενδυτές

Ποια η αλήθεια; - Γιατί δεν επιτράπηκε στις ελληνικές τράπεζες να διανείμουν μέρισμα – Οι κρατικές εγγυήσεις 17,9 δισ και η απαίτηση να πωληθεί το 50% σε επενδυτές
Η βασική αιτία, η ουσιαστικότερη την οποία οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν ως πρόκληση και το 2023 είναι το ξεκάθαρο αίτημα της εποπτικής αρχής να μειώσουν το ύψος της κρατικής βοήθειας ύψους 17,9 με 18 δισεκ. ευρώ
Τόσο η Eurobank όσο και η Εθνική τράπεζα στόχευαν να διανείμουν μέρισμα για την οικονομική χρήση 2022…και μάλιστα είχαν αναφέρει ότι θα διανείμουν το 20% των καθαρών κερδών τους….
Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε όλο αυτό το διάστημα μια εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών με την Eurobank να εκτινάσσεται στα 1,3 δισεκ. για το 2022 και οι προβλέψεις για την κερδοφορία του 2023 επίσης είναι αισιόδοξες.
Οι ελληνικές τράπεζες επιτυγχάνουν μεγάλη βελτίωση στα NPEs στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καθώς ο δείκτης σε ορισμένες τράπεζες έχει υποχωρήσει στο 5,2%...
Λόγω της υψηλής κερδοφορίας οι τράπεζες δημιουργούν εσωτερικά κεφάλαιο και η περίπτωση της Eurobank είναι ενδεικτική αφού τα κεφάλαια ανήλθαν στα 6,36 δισεκ. και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας έφθασε στο 20% ενώ το CET με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3… είναι ο κρίσιμος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας πλέον έφθασε στο 15,2%

Γενικά οι ελληνικές τράπεζες θα εμφανίσουν κέρδη το διάστημα 2022 με 2023 περί τα 7,8 με 8 δισεκ. ευρώ και προφανώς η υψηλή κερδοφορία αποδίδεται στα έκτακτα έσοδα και στην εκτίναξη των εντόκων εσόδων λόγω του Euribor το οποίο για το διάστημα των 3 μηνών έχει φθάσει στο 2,88% και αυτό το περιθώριο αποτελεί την βάση της κερδοφορίας των τραπεζών αφού όλα τα δάνεια συνδέονται με το Euribor…

Οι τράπεζες Eurobank και Εθνική είχαν ζητήσει από τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών που υπάγεται στην ΕΚΤ να λάβουν την έγκριση ώστε να διανείμουν μερίσματα για την χρήση 2022.
Η Alpha bank και η Πειραιώς δεν είχαν ολοκληρώσει την φάση εξυγίανσης οπότε δεν υπέβαλλαν αίτημα για μερίσματα το 2022…

Ο SSM η εποπτική αρχή των μεγάλων – των συστημικών τραπεζών δεν επέτρεψε την διανομή μερίσματος παρά τα υπερκέρδη στην Eurobank.
Μάλιστα ο έμπειρος και προνοητικός Φ. Καραβίας της Eurobank είχε θέσει το θέμα μήνες πριν… και εσχάτως ζήτησε με επιστολή του να επιτραπεί στην τράπεζα να διανείμει μέρισμα αφού τα κέρδη ήταν 1,36 δισεκ. και είχε ζητήσει να διαθέσει το 20% των κερδών στους μετόχους, στο Fairfax που ελέγχει το 33% αλλά και στους υπόλοιπους μετόχους της τράπεζας…

Ποια η αιτία της απόρριψης των σχεδίων των ελληνικών τραπεζών να διανείμουν μέρος των κερδών τους;

Η βασική αιτία, η ουσιαστικότερη την οποία οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν ως πρόκληση και το 2023 είναι το ξεκάθαρο αίτημα της εποπτικής αρχής να μειώσουν το ύψος της κρατικής βοήθειας ύψους 17,9 με 18 δισεκ. ευρώ από το ελληνικό κράτος ως εγγυητής των ομολόγων υψηλής εξασφάλισης senior bond που εξέδωσαν οι τράπεζες όταν τιτλοποίησαν NPEs περίπου 82 δισεκ. ευρώ.
Οι ελληνικές τράπεζες δεν έλαβαν 18 δισεκ. από το ελληνικό κράτος απλά το ελληνικό δημόσιο εγγυήθηκε τα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης που εξέδωσαν οι ελληνικές τράπεζες.

Υπάρχει ένα πρόβλημα… σοβαρό…

Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες ενώ διαθέτουν 18 δισεκ. κύρια ομόλογα senior bond και το δημόσιο τα εγγυάται… η πραγματική τους αξία δεν είναι 18 δισεκ. αλλά 14 με 13 δισεκ. ευρώ.
Προκύπτει μια ζημιά 4 με 5 δισεκ. ευρώ την οποία πρέπει να καλύψουν οι τράπεζες και όχι ο εγγυητής το ελληνικό δημόσιο.
Οι τράπεζες πήραν λοιπόν εντολή από τον εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών να πουλήσουν το 50% αυτών των ομολόγων σε ιδιώτες επενδυτές αλλά εάν αυτό συμβεί θα εγγράψουν ζημία γιατί κανείς επενδυτής δεν θα αγοράσει ομόλογα τραπεζών σε μια θεωρητική τιμή αλλά στην πραγματική.

Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Όλα αυτά σημαίνουν ότι όσο οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν το 100% των κύριων ομολόγων που εξέδωσαν και τα εγγυήθηκε το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο της λύσης του Ηρακλή που συνέβαλλε καθοριστικά στην εξυγίανση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών αλλά δυστυχώς το πρόβλημα παρέμεινε στην ελληνική κοινωνία αφού τα 82 δισεκ. NPEs συνεχίζουν να αποτελούν υποχρέωση σχεδόν 1,8 εκατ φυσικών και νομικών προσώπων… ο SSM ως εποπτική αρχή δεν θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να διανείμουν μέρισμα ίσως ούτε για την χρήση 2023.
Για την χρήση 2023 η Eurobank ανακοίνωσε την διανομή μερίσματος το 25% των καθαρών μετά φόρων κερδών και επίσης επαναγορά των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δηλαδή ποσοστό 1,4%...μπορεί να μην δοθεί το πράσινο φώς ούτε για την χρήση 2023.
Οι εποπτικές αρχές επίσης δεν θα επιτρέψουν στις ελληνικές τράπεζες να αποκτήσουν το δικαίωμα κάποια στιγμή στο μέλλον να διανείμουν μερίσματα και ταυτόχρονα να επαναγοράζουν μετοχές... θα περάσει καιρός που θα επιτραπούν και τα δύο...
Το bankingnews έχει αναλύσει το θέμα και επισημάνει ότι η κανονικότητα των ελληνικών τραπεζών είναι σχετική... και επίσης αναφέρει ότι... οι μετοχές των τραπεζών είναι φούσκα... και δεν δικαιολογούνται τέτοιες αποτιμήσεις...

Όσο όμως οι τράπεζες κατέχουν ομόλογα που φέρουν κρατική εγγύηση ο SSM δεν θα επιτρέψει την διανομή κερδών… ούτε για την χρήση 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank κατέχει ομόλογα 3,8 δισεκ. senior bond που φέρουν κρατική εγγύηση…
Η Alpha bank 5,38 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις, η Πειραιώς 5,9 δισεκ. σχεδόν 6 δισεκ. και η Εθνική 2,79 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις μέσω των senior bond που εξέδωσαν οι ελληνικές τράπεζες.

Όσο οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν το 100% αυτών των ομολόγων συνολικού ύψους 18 δισεκ. που φέρουν κρατική εγγύηση από το ελληνικό δημόσιο και δεν πουλάνε το 50% αυτών σε ιδιώτες επενδυτές δηλαδή 9 δισεκ. και ταυτόχρονα εγγράψουν ζημιές από αυτά τα ομόλογα ο SSM ως εποπτική αρχή δεν θα επιτρέψει την διανομή μερισμάτων.
Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν υπερκέρδη τα οποία θα χρησιμοποιήσουν ως απόθεμα ασφαλείας για να καλύψουν τις ζημιές των senior bond αφού η πραγματική τους αξία είναι κατώτερη από αυτή που εμφανίζεται στην θεωρητική τους αξία.
Εάν τα κέρδη δεν επαρκούν και το κεφάλαιο που έχει δημιουργηθεί η μόνη διέξοδος θα είναι οι αυξήσεις κεφαλαίου.
Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να εγγράψουν μεγάλες ζημιές γιατί τότε θα ενεργοποιηθεί ο νόμος για το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση όπου οι ζημιές κατά το ύψος του φορολογικού συντελεστή θα μετατραπούν σε μετοχές υπέρ του ελληνικού δημοσίου και αντί για ιδιωτικοποιήσεις θα μιλάμε για κρατικοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών.
Σε σύνολο κεφαλαίων 23,6 δισεκ. ευρώ ενσώματα ίδια κεφάλαια ή tangible book τα 14 δισεκ. είναι DTC είναι χαμηλής στάθμης και ποιότητας κεφάλαια….

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης