Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Premia: Πράσινο φως σε διανομή μερίσματος από τη Γενική Συνέλευση

tags :
Premia: Πράσινο φως σε διανομή μερίσματος από τη Γενική Συνέλευση
Σημειώνεται ότι στη Γ.Σ. παρέστησαν 8 μέτοχοι που εκπροσωπούν 69.781.927 μετοχές και δικαιώματα ψήφου
Να διανέμει 0,02 ευρώ ανά μετοχή από το αφορολόγητο αποθεματικό που δημιουργήθηκε κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 99 και 106Β του Ν.3588/2007 και που αντιστοιχεί περίπου στο 50% των ενοποιημένων καθαρών κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της PREMIA PROPERTIES.
Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την δημιουργία τακτικού αποθεματικού ύψους 376.771,15 ευρώ.
Αποφάσισε επίσης την τροποποίηση των όρων του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) της εταιρείας που είχε εγκριθεί από την από 10.12.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σημειώνεται ότι στη Γ.Σ. παρέστησαν 8 μέτοχοι που εκπροσωπούν 69.781.927 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 80,09% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης