Η συμφωνία Reggeborgh –Μπόμπολα ωθεί υψηλότερα Ελλάκτωρ αλλά και Reds

Η συμφωνία Reggeborgh –Μπόμπολα ωθεί υψηλότερα Ελλάκτωρ αλλά και Reds
Δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου απέκτησε η REGGEBORGH INVEST 
Ισχυρή άνοδο καταγράφει τόσο η μετοχή της Ελλάκτωρ μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Μπόμπολα- Reggeborgh όσο και η μετοχή της Reds.
Η μετοχή της Reds καταγράφει άνοδο 29,75% και έχει κάνει πράξη στα 1,16 ευρώ αλλά με τους αγοραστές να βρίσκονται σημαντικά χαμηλότερα και συγκεκριμένα στα 1,01 ευρώ και τους πωλητές στα 1,14 ευρώ.
Ο όγκος στη μετοχή έχει ανέλθει στα 14 χιλ. τεμάχια.
Από την άλλη η μετοχή της Ελλάκτωρ ενισχύεται 15,5% και βρίσκεται στα 1,22 ευρώ με υψηλό όγκο συναλλαγών άνω των 1,48 εκατ. τεμαχίων.
Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε νωρίτερα:
Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 16.09.2020 από μέτοχό της ως εξής:
Η REGGEBORGH INVEST B.V. με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, μέτοχος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως αποτέλεσμα πιθανής μελλοντικής άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option).
Συγκεκριμένα, την 10.09.2020 απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ης ημέρας μετά την 10.09.2020.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: άμεση συμμετοχή 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (Call Option): άμεση συμμετοχή 17,5150% (ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 17,5150% (ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

BREAKING NEWS