Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκλειστικό: Η παράπλευρη ΙΚΕ της Euroins Ασφαλιστικής στην Ελλάδα και η ανύπαρκτη εποπτεία από ΤτΕ

Αποκλειστικό: Η παράπλευρη ΙΚΕ της Euroins Ασφαλιστικής στην Ελλάδα και η ανύπαρκτη εποπτεία από ΤτΕ
Η αναστολή καταχώρισης από το ΓΕΜΗ, τα δύο χρόνια χωρίς ισολογισμό και ο μέτοχος που διαγράφηκε από το Μητρώο Εταιριών της Μεγάλης Βρετανίας
Σχετικά Άρθρα
Οσμή σκανδάλου αναδεύεται από την παρουσία της Euroins στην Ελλάδα με τις εποπτικές αρχές (Τράπεζα της Ελλάδος) να φαίνεται ότι ειδικεύονται στο… πέταγμα αετού.
Το λουκέτο στην ασφαλιστική Euroins της Ρουμανίας που ανήκει στον ίδιο όμιλο προκάλεσε κινητοποίηση αλλά οι Βούλγαροι μέτοχοι της ελληνικής Euroins που δραστηριοποιείται με Κοινοτικό Διαβατήριο προχώρησαν σε καθησυχαστικές ανακοινώσεις αναφέροντας πως «Η Euroins Ελλάδος διαβεβαιώνει τους πελάτες και τους συνεργάτες της ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως επίπτωση στη λειτουργία της από τις εξελίξεις στη γνωστή διαμάχη των ρυθμιστικών αρχών της Ρουμανίας με τη Euroins Romania».
Είναι ακριβώς όμως έτσι τα πράγματα;
Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το ΒΝ και παρουσιάζει σήμερα δείχνουν ότι η κατάσταση δεν είναι ακριβώς αυτή που θέλουν να παρουσιάσουν με τις ανακοινώσεις τους.
Και αυτό διότι τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα με την Euroins είναι τουλάχιστον περίεργα.
Ειδικότερα στην Ελλάδα λειτουργεί η ECLAIM SETTLEMENT
SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E η οποία έχει τα εξής αντικείμενα δραστηριότητας:

• Αντιπροσώπευση για το διακανονισμό ζημιών επιχείρησης που καλύπτει κινδύνους του κλάδου 10 «ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα», σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 4 του νόμου 4364/2016.
• Διαχείριση αξιώσεων, η συγκέντρωση πληροφοριών και εγγράφων σχετικά με τις απαιτήσεις από τα ασφαλιστήρια και η λήψη αναγκαίων μέτρων για τη διαπραγμάτευση του διακανονισμού ζημιών και τη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών περιπτώσεων, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
• Συνεργασία με φορείς, οι οποίοι εξειδικεύονται στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί πάσης φύσεως ατυχημάτων και πραγματογνωμοσύνης σε κάθε νέο ασφαλιζόμενο κίνδυνο και η σύναψη συμβάσεων με ανεξάρτητους πραγματογνώμονες ατυχημάτων, καθώς και εταιρείες πραγματογνωμόνων ατυχημάτων.
• Παροχή τεχνικής και νομικής υποστήριξης στην επίλυση-διευθέτηση απαιτήσεων και διαφορών επί ατυχημάτων αυτοκινήτων.
• Σύναψη συμβάσεων με συνεργεία αυτοκινήτων και φανοποιεία, για την αποκατάσταση ζημιών.
• Σύναψη συμβάσεων με εταιρείες οδικής βοήθειας. • Η σύναψη συμβάσεων με ομοειδείς εταιρείες.

Σε αναστολή καταχώρισης

Ουσιαστικά δηλαδή λειτουργεί ως υπεργολάβος της Euroins Ελλάδας.
Η εν λόγω ΙΚΕ όμως έχει από την 03/03/2023 έχει τεθεί σε αναστολή καταχώρισης από το ΓΕΜΗ καθώς δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης του 2021.
Ανατρέχοντας στα στοιχεία του ΓΕΜΗ προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρίας η οποία έχει 5.000 ευρώ κεφάλαιο είναι οι «Euroins Insurance Group AD», εδρεύουσα στη Σόφια της
Βουλγαρίας δηλαδή η ιδιοκτήτρια της Euroins Ελλάδος με ποσοστό 66% και η εταιρεία με την επωνυμία «MKDE Pro Ltd», εδρεύουσα στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου με ποσοστό 34%.

Η διαγραφή του μετόχου από το μητρώο εταιριών της Μεγάλης Βρετανίας

Η τελευταία, με Director την κα Σταυρούλα Δημακοπούλου, με απόφαση του μητρώου εταιριών της Μεγάλης Βρετανίας διαγράφηκε από το μητρώο της Μεγάλης Βρετανίας με ημερομηνία 28 2 2023 και ημερομηνία διάλυσης της εταιρίας την 7/3/2023. Δηλαδή σε απλά ελληνικά το ΓΕΜΗ της Μεγάλης Βρετανίας έβαλε λουκέτο στην μέτοχο της ECLAIM SETTLEMENT SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E Η διαγραφή πραγματοποιήθηκε παρά την ένταση που έγινε.
Η πράξη του μητρώου εταιριών της Μεγάλης Βρετανίας γίνεται όταν ένα τρίτο μέρος το ζητήσει ή όταν διαπιστωθεί από το μητρώο ότι δεν υπάρχει δραστηριότητα ή όταν υπάρχουν παραβιάσεις της νομοθεσίας. Δεν ανακοινώνονται ωστόσο επίσημα οι λόγοι οπότε μπορεί η ελληνική εταιρία να τους γνωστοποιήσει εφ όσον το επιθυμεί.
Πάντως πριν τη διαγραφή έχει γίνει αλλαγή μετόχων καθώς σε τροποποίηση του καταστατικού που δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ τον Αύγουστο του 2022 εξαφανίζεται η MKDE Pro Ltd και το 100% εμφανίζεται να το έχει η Euroins Insurance Group AD.

Ο διαχειριστής

Στην εν λόγω ΙΚΕ διαχειριστής είναι ο κ. Αλέξανδρος Σκλήρης ο οποίος επίσης από τον Ιούλιο του 2021έχει αναλάβει Επιχειρησιακός Διευθυντής Υποκαταστήματος Ελλάδας της Euroins. Στο βιογραφικό του που έχει αναρτηθεί στη Euroins Ελλάδος αναφέρεται ότι από το 2014 έως σήμερα έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης σε εταιρείες του Ομίλου EUROINS. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου VUZF της Σόφιας στα γνωστικό αντικείμενο της Οικονομία Διοίκησης & Marketing.
Είναι μέλος του Chartered Institute of Loss Adjusters UK και ομιλεί απταίστως την Αγγλική, Γαλλική, Βουλγαρική και Σερβική γλώσσα. Έχει πιστοποιηθεί στην τέχνη της διαπραγμάτευσης (“Art of Negotiation”) από το California Irvine University.
Παράλληλα έχει πλούσια κοινωνική του δράση και υπήρξε επί 7 συναπτά έτη επόπτης της Ελληνοαμερικανικής εταιρείας AHEPA στη Σόφια Βουλγαρίας!!!
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της ECLAIM SETTLEMENT SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E αφορούν στη χρήση του 2019 δηλαδή η εταιρία δεν έχει δημοσιεύσει όχι μόνο για το 2021 αλλά για δύο συναπτά έτη (το 2020 και το 2021) οικονομικές καταστάσεις.
Στις οικονομικές καταστάσεις του 2019 ο κύκλος εργασιών είναι 1,88 εκ ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους 163 χιλιάδες ευρώ. Σ τις οικονομικές καταστάσεις εμφανίζεται κονδύλι απαιτήσεων 818 χιλιάδες ευρώ από συνδεδεμένες και υποχρεώσεις 454 χιλιάδες προς προμηθευτές εσωτερικού.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης