Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Austriacard: Το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των μετοχών στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης

Austriacard: Το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των μετοχών στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης
Η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου 2023
Σχετικά Άρθρα
Η εταιρεία AUSTRIACARD HOLDINGS AG ανακοινώνει ότι στις 24.01.2023 θέτει στη διάθεση του κοινού το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την εισαγωγή όλων των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από την AUSTRIACARD HOLDINGS AG της ελληνικής εισηγμένης εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («INFORM» ή «Απορροφώμενη Εταιρεία») (η
«Διασυνοριακή Συγχώνευση»).
Το ενημερωτικό δελτίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στα ελληνικά («περιληπτικό σημείωμα»).
Tο ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή στις 24.01.2023 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 («Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει.
Επιπροσθέτως, το Ενημερωτικό Δελτίο κοινοποιήθηκε στην Αυστριακή Αρχή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Αγορών («FMA») από την Ε.Κ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Άρθρων 24 και 25 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (ο «Μηχανισμός Ευρωπαϊκoύ Διαβατηρίου»).
Η εισαγωγή των αρχικών μετοχών της Εταιρείας αναμένεται να λάβει χώρα (i) στο ATHEX στις ή περί τις 27.01.2023 με αναστολή διαπραγμάτευσης έως την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης (η «Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης») και (ii) στο VSE στις ή περί τις 30.01.2023 χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης έως την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης. Η Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης για τις αρχικές μετοχές (οι «Αρχικές Μετοχές») και τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης (οι «Νέες Μετοχές») στο ATHEX και το VSE αναμένεται να είναι στις ή περί τις 27.03.2023 με το σύμβολο «ACAG».
Το αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας παρατίθεται κάτωθι:
χρονοδιάγραμμα.JPG

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης